• Anna Sędzicka
  Właściciel TimeTax

 • Anna Sędzicka
  Właściciel TimeTax

Usługi księgowe dla małych i średnich firm –
profesjonalnie, szybko i w atrakcyjnej cenie

Badanie

Analiza profilu firmy Klienta

Analiza

Weryfikacja procedur

Wynik

Perfekcyjna księgowość u Klienta

Księgowość
nie ma przed nami tajemnic

Księga przychodów i rozchodów:

 • Przygotowanie rocznych rozliczeń osób indywidualnych PIT-36, PIT36L, PIT-37, PIT-38
 • Ewidencja zakupu i sprzedaży na potrzeby podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie deklaracji VAT oraz wymaganych rejestrów JPK
 • Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych – sporządzamy deklaracje VAT UE
 • Transakcje związane z eksportem i importem towarów
 • Reprezentacja i pomoc podczas czynności kontrolnych – podatek dochodowy, podatek VAT

Księgi handlowe:

 • Księgi Handlowe dla wszystkich form prawnych podmiotów gospodarczych
 • Ewidencja zakupu i sprzedaży na potrzeby podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie deklaracji VAT oraz wymaganych rejestrów JPK
 • Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych – sporządzamy deklaracje VAT UE
 • Transakcje związane z eksportem i importem towarów
 • Przygotowywanie rocznych deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,IFT
 • Reprezentacja i pomoc podczas czynności kontrolnych – podatek dochodowy, podatek VAT

Obsługa kadrowa:

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi,ewidencjonowanie nieobecności pracowników
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • Wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • Wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych

Obsługa płacowa:

 • Sporządzanie list płac do umów o pracę
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych – umów o dzieło i umów zleceń
 • Przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 • Deklaracje dla pracownika PIT – 11, PIT – 8B, PIT-40, ZUS RMUA

Inne usługi:

 • Pomoc na starcie dla nowych firm
 • Prostowanie błędów i nieprawidłowości
 • Pomoc prawna w zakresie pisania umów, pism sadowych
 • Reprezentacja w US, Sądzie w zakresie prawa pracy, prawa gospodarczego, windykacji należności
 • Tworzenie modelów księgowych firmy
 • Analiza i optymalizacja kosztów i przychodów
 • Raporty i  budżety na życzenie klienta

Kilka słów
o firmie TimeTax

Misja

Firma TimeTax powstała jako efekt długotrwałego doświadczenia w dziedzinie finansów i księgowości, a także ambicji właścicielki – Anny Sędzickiej.

Od samego początku firma kładzie bardzo duży nacisk na indywidualne podejście do klienta. Skupiamy się na ścisłej współpracy z klientem i nie ograniczamy się jedynie do realizacji niezbędnych, rutynowych czynności księgowych wymaganych przepisami prawa.

Obok obowiązkowych deklaracji, transferów i sprawozdań, TimeTax  dostarcza również wartościowych informacji przydatnych w procesie podejmowania decyzji zarządczych u Klienta.

Właściciel posiada Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenie ksiąg handlowych nr. 5912/2004.

Doświadczenie

Właścicielka ma duże doświadczenie w obsłudze księgowo-finansowej przedsiębiorstw których branże to między innymi:

 • budowlana – budowa dróg i autostrad, budownictwo mieszkaniowe,
 • usługowa – najmu lokali,
 • usługowa – ochrona i monitoring obiektów,
 • produkcja maszyn dla przemysły motoryzacyjnego,
 • produkcja elementów drewnianych.

Bądźmy w kontakcie

Wyślij do nas wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.